Tư vấn thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống quạt HVLS của MacroAir cho nhà máy của Mercedes Benz Viêt Nam Total: 30PCs
32/3 Nguyễn Văn Đậu, P5, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
Hồ Chí Minh
Vietnam

Thiết kế, thi công và lắp đặt hệ quạt HVLS của MacroAir cho Mercedes Benz Vietnam

Thiết kế, thi công và lắp đặt hệ quạt HVLS của MacroAir cho Mercedes Benz Vietnam

Thiết kế, thi công và lắp đặt hệ quạt HVLS của MacroAir cho Mercedes Benz Vietnam
Bulding 1.1:  11 MA12XL5506 , 07 MA14XL5506, 1 MA24XL7806
Builidng C: 2 MA18XL5506 
Building A: 1 MA18XL5506
Building Trial A1: 1 MA18XL5506 
Building B: 1 MA18XL5506 
CKD Building: 6 MA18XL5506 
Nhận tin tức từ chúng tôi