Hội thảo giới thiệu về công nghệ quạt HVLS và ứng dụng trong lĩnh vực Điều hòa và Thông gió
32/3 Nguyễn Văn Đậu, P5, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
Hồ Chí Minh
Vietnam

Hội thảo vê Công Nghệ Quạt HVLS

Hội thảo vê Công Nghệ Quạt HVLS

Hội thảo vê Công Nghệ Quạt HVLS

Công ty NN kính mời quý anh chị quan tâm tới công nghệ quạt HVLS tới tham dự buổi hội thảo đươc tổ chức bởi MacroAir Vietnam & ECC HCM.

Đăng ký tham dự online tại: http://www.nnvietnam.com/event 

Agenda:

8.00am - 8.30am:  Opening Speech 

- ECC HCM introduction

- MacroAir Introduction

8.30am - 9.40am: Introduction of HVLS Fans Technology 

- Speaker: Stanley Pan - Engineer of MacroAir 

9.40am - 10.30am: Coffee Break

10.30am - 11.30am: Introduction Fans Technology (Conts) 

- Speaker: Duy Minh - Business Development Manager of NN 

11.30am-12.00am: Discussion – Q&A

The Event will take place at:
Venue: ECC-HCM, No 273 Dien Bien Phu St, Dist 3, Ho Chi Minh City 
Date: 20 Dec 2016
Time: 8.00am - 12.00am

Nhận tin tức từ chúng tôi